Бул барак төмөнкүлөр боюнча маалымат берет
● профессор Кухенбух
● анын долбоорлору (проектилери)
● ресурстар: лекцияларды жана докладтарды жүктөө (Downloads), презентациялар сол жакта
● Ойлор, бул, ар түрдүү нерселерге айтылган өзүмдүн сөздөрүм дегенди билдирет