● Өсүмдүктөрдү азыктандыруунун негиздери боюнча лекция (бакалавр): Берлин техникалык колдонмо университети (азыркы Бойт университети), Росток университети, Кыргыз- Түрк Манас университети, Бишкек (котормочу менен), Кыргыз улуттук агрардык университети, Бишкек (котормочу менен)
● Өсүмдүктөрдү азыктандыруу боюнча практикалык сабак (бакалавр): Вайенштефан техникалык университети, Мюнхен, Кыргыз- Түрк Манас университети, Бишкек
● Өсүмдүктөрдү азыктандыруунун диагностикасы боюнча лекция жана практикалык сабак (бакалавр): Кыргыз- Түрк Манас университети, Бишкек
● Жашылча өстүрүүнүн негиздери: Халле айыл чарба университети
● Өсүмдүк өстүрүүнүн тарыхы жана методологиясы (магистратура), Инновациялар (магистратура): Кыргыз- Түрк Манас университети, Бишкек (котормочу менен), Кыргыз улуттук агрардык университети, Бишкек (котормочу менен)