● тармактар: жер семиртүү, Так чарба жүргүзүү (Precision Farming)
● азык заттар: N, P, K, Mg, Cu, Zn, Mn, B, Fe
● жардамчы нерселер: топурак жана өсүмдүк анализи, сенсорлор, компьютердик программалар
● культуралар: буудай, жүгөрү, кант кызылчасы, рапс, жашылча
● чарбалардын чоңдыктары: 25000 га чейин
● мамлекеттер: Германия, Польша, Венгрия, Латвия, Украина